Winkelwagen

Producten

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

T O E P A S S E L I J K H E I D

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en
diensten van Modelbouw Bloemendaal.nl bij de uitvoering van
opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of
bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten
moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door
Modelbouw Bloemendaal; dit geldt ook wanneer
wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

H E R R O E P I N G S R E C H T

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7
werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder
opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen
(een e-mailbericht naar info@modelbouwbloemendaal.nl is
voldoende) of door de producten retour te zenden (voor uw
eigen risico). Retourneer de producten binnen de gestelde
termijn aan:

Modelbouw Bloemendaal.nl
Bloemendaalseweg 29
2061 CB Bloemendaal

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport
te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt
zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in
rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten
uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt
en in de originele verpakking retourneert.

V A N  R E T O U R Z E N D I N G  U I T G E S L O T E N

* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt,
ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen
van de klant, of producten die op grond van hun aard
niet geschikt zijn voor retourzending.
* Software, indien de verzegeling van de geleverde media
door u is verbroken.
* Tijdschriften en brandstof.

G A R A N T I E B E P A L I N G

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij
wij in geval van gebreken de producten in overleg met onze
leveranciers desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een
product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde
product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten
retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.
Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte
van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de
documentatie bij het product voor informatie over de garantie
van de fabrikant. Standaard leveren wij 6 maanden
fabrieksgarantie. Op producten van Robbe Futaba is dit 12
maanden. Zonder (kopie) aankoopnota/faktuur is geen garantie
mogelijk.

T O E P A S S E L I J K R E C H T

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van
het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen,
zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke
relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en
cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank
in de plaats waar de verkoper is gevestigd.